thermica

Koeltorens, verdampings-, adiabatisch- en lucht- gekoelde condensors en vloeistofkoelers, ijsaccumulatie systemen, waterbehandeling- en filtratie- systemen, service en onderhoud, VCA** gecertificeerd.

Voor het complete koeltoren onderhoud volgens de fabrikant en de ARBO eisen AI32 en ISSO 55.3.: Hygiëne-, Mechanische- en Waterbehandeling service en onderhoud aan alle merken en typen koeltorens met een aanspreek partner. Verzorgen van een Koeltorenmap, opstellen van een beheersplan met RIE en Logboek incl. jaarlijkse evaluatie en audit sessies. Advies, levering en montage van waterbehandeling en LAKOS stuw en filtratie systemen.

Cooling towers, evaporative, adiabatic and air-cooled condensers and fluid coolers, ice storage systems, water treatment and filtration systems, service and maintenance, VCA** certified.

For full maintenance of cooling towers in accordance with manufacturers requirements and the Dutch Labour regulations ARBO AI32 and ISSO 55.3.: Hygiene, Mechanical and Water treatment service. Covering the maintenance for all brands and types of cooling towers dealth through a single partner. We also establishing a Legionella mastering plan and risk analyse with a Log following with a yearly evaluation and auditingplan. Consulting, delivery and assembly of water treatment and LAKOS booster and filtration systems.

Lakos